Stavgængerne i det grønne område
- foreningen, der sætter gang i dig, uanset om du er seende eller synshandicappet.

    Vedtægter    Skitræning    Om os    Weekend på Fuglsang    Skema    Tab og vind!    For døvblinde formanden for SGO, Anette Garsdal
Anette Garsdal,
formand for SGO,
mobil 20 63 86 49  


Kære Motionsven

SGO vil gerne hjælpe dig til at få en masse gode oplevelser med motion, socialt samvær i den dejlige natur omkring dig i Lyngby og omegns kommunerne. Her er de nye datoer og ændring af sted i SGO folderen 2016-2017:

Faste ugentlige stavgangs - grupper
Vi går i flere grupper i forskellige tempi, så alle kan deltage. Vi laver let stavgangs gymnastik når vi er gået halvvejs.
Tirsdage kl. 10.00 - 11.15: Mødested:Områdecenter Møllebo, Lyngby Hovedgade 1, P. pladsen. Vi går til Fuglevad og hjem igen.
Torsdage kl. 13.45 - 15.15: Mødested: Stavgang torsdage starter fra Fuglevad.
Vil man gå på torsdagsholdet, skal man tilmelde sig på tlf. 20638649.


Mandag d. 5. december 2016 kl.16.30-18.30:
Julefesten sker igen i år i den smukt pyntede cafe på Møllebo.Vi synger julesange akkompagneret af vores sædvanlige duo med klaver og sang. Eftermiddagen slutter af med flæskesteg og rødvin Mødested: Møllebo, Lyngby Hovedgade 1A, 2800 Lyngby
Pris: 50 kr. for medlemmer, øvrige 75 kr.

*** 2017
*** SGO generalforsamling afholdes i 1. kvartal på Møllebo. Dato m.m. meddeles senere.
*** Tirsdage d. 31.1 +28.2 2017: SGO byder på 2 stk. smørrebrød efter stavgang tirsdage.
*** Torsdags holdet finder nogen datoer i januar, hvor vi kan hygge os med kaffe og kage.
*** En dag sidst i marts byder vi foråret velkommen. Det vil ske med stavgang i Malmmosen og langs Furesøen. Mødested meddeles senere. Efter motionen har vi socialt samvær med sandwich - vin - vand.
*** Aboretet i Hørsholm -en smuk tur, hvor tulipantræer m.fl. blomstrer Picnic tur til Aboretet i Hørsholm. Vi nyder lækre hjemmelavede sandwich med vin/ vand. Datoen meddeles senere. Mødested aftales ved tilmeldingen.
*** En aftentur med nattergalen i juni til Maglemosen tæt på Vedbæk St. På turen vil der være lidt mad og drikke. Datoen meddeles senere.

Udflugts ture med * pris pr. gang medlemmer 45 kr., øvrige 65kr.
Der er mulighed for fælleskørsel til alle arrangementer med start kl. 10 fra Møllebo, Lyngby Hovedgade 1.

Tilmelding på 20 63 86 49 hos Anette Garsdal - Husk også på tlf. svareren.


Virum d. 7. marts 2017


Generalforsamlingen i SGO Stavgængerne i det Grønne Område 7.3.2017
Formandsberetning, gældende fra sidste generalforsamling d. 15.marts 2016

Gode minder er vigtige!

Anette orienterede om Jess Lauersens død og fortalte, hvor meget samværet med SGO medlemmerne betød for ham. Jess var aktiv til det sidste i SGO regi med foredrag, hjælp til opsætning af vores folder, samlede ”mageløse mænd” i cafeen, hvor snakken gik om gamle dage. Jess var også med til at indstille vores madmor Oda i Cafe med ”ugens buket”.
Herefter orienterede Anette om Årets gang for Stavgængerne i det Grønne Område.
Vi har en fantastisk arbejdsom og engagerede bestyrelse, der er med til at gøre det muligt at tilbyde velfungerende ture samt sociale aktiviteter. For at kunne lave alle de omtalte aktiviteter, har vi haft 5 bestyrelsesmøder (10.maj, 7.juni, 9.august, 25.oktober, 10.januar) - Herefter klappede alle.

Ture og arrangementer:

26. april - Forårstur i Malmmosen med afslutning i Yactklubben Furesøen. Bestyrelsen havde lavet god frokost og stemningen var god med levende musik og fællessang. Trods forårsregn på dagen, var de 22 deltagere i rigtig godt humør.

17. maj – Arboretet turen - en skøn blomsterpark og forskningscenter i Hørsholm. Denne tur var med godt vejr og 20 glade deltagere. Vi havde fælles kørsel fra Træningscenter Møllebo. Stavgangsruten var lidt længere end sædvanlig, men de smukke blomster og træer lokkede energien frem i medlemmerne. Vi afsluttede turen ved Søen med dejlige sandwich vin og vand.

2.juni – Nattergaleturen kl. 20.00 var med Ornitolog Henrik Højholm. Der var mulighed for fælleskørsel til Maglemosen og Vedbæk Station, hvor Nattergalene sang i munden på hinanden som aldrig før. Nogle af os kom tæt på Nattergalen og undredes over, at sådan en fugl kunne synge så smukt. Der var flere andre syngende fugle og vejret var perfekt. Vi sluttede aftenturen med kaffe og kage.

16.august – Stavgængerne i det Grønne Område havde 12 års fødselsdag. Det fejrede vi med pavillon på plænen overfor Møllebo. Der var ”åbent hus” og mange besøgte os.
Anette tilbød stavgymnastik for alle ved siden af pavillonen, desuden var muligt at låne stave og prøve/blive vejledt i et mindre Stavgangskursus i parken. Vi bød på et glas vin og lidt mundgodt. Der var stor interesse for foreningen og vi fik 5 medlemmer på dagen. Der blev delt mange af vores nye folder ud på dagen.

5.dec - Julefest med meget stort bestyrelsesarbejde før – under – efter. Der tilmeldte sig 75 personer i alt og alle mødte frem i fest stemning. SGO samarbejdede med Lungeforeningen, hvilket gjorde at prisen på arrangementet kunne holdes på 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for øvrige. Juleunderholdningen bestod af et 3 mands band, vi nød 8 flæskestege/ rødvin, herefter kaffe m. hjemmebag og håndlavet konfekt. Der var en mindre gruppe fra ældresagens træning der tilmeldte sig festen og tilbød at hjælpe med opsætning af bordene. Deltagerne blev serviceret af bestyrelsen i et tempo, der kun var muligt pga. deres gode fysik, opnået ved træning ved stavgangen. Der var stor ros til bestyrelsen under formandsberetningen.

31.1.2017- Frokostkomsammen til socialt samvær og nye venskaber. Efter vores stavgang i Slotsparken mødtes 18 medlemmer i Møllebo Cafeen til 2. stk. smørrebrød og et glas vin som Jess Lauersen sponsorerede pga. fødselsdag. Herefter hygge med kaffe/kage.

28.2 - Frokostkomsammen og hygge på samme måde som i januar. Vinen på dagen blev sponsorerede af Bent Khanna, der netop havde haft 75 års fødselsdag.

Anette orienterede herefter om, hvordan man kunne blive flere. Med et lille smil nævnte hun: Hvis I 44 medlemmer bare samler et nyt medlem hver, er vi næste år 88 deltagere og måske nogle af disse så kunne være tovholdere til nye ture andre dage og steder.

Stavgangs grupperne har hele året gået tirsdage kl. 10.00 fra Møllebo til Fuglevad og Torsdage kl. 13.45 fra Fuglevad til Brede. Begge dage har Anette vejledt 15 minutter med stavgangs gymnastik.
Enkelte medlemmer kan ikke deltage, men der er flere bænke så medlemmerne kan slappe af, mens gymnastikken finder sted. Torsdage er dårligt besøgt og den senere tid har vi valgt, at man skulle tilmelde sig, så det ikke kun er tovholderen Anette, der møder op. Vi annoncerer ofte turene i kultunaut kalenderen i lokalavisen Det grønne område.

Anette nævnte også med et smil og i lidt fantasi, hvordan vi kunne samarbejde med Verdensnaturfonden. En mail kom netop inden generalforsamlingen, hvor den nye generalsekretær Bo Øksnebjerg nævnte, at de samarbejdede med alle store og små, der havde interesse i at gøre noget for naturen. Anette sagde: Mindre luftforurening og færre personer med livsstilssygdomme kunne ændres ved mere stavgang i Lyngby Tårbæk. Hvis stavgang blev benyttet i stedet for bil ved mindre ture, kunne man hurtigt smutte igennem Parker og mindre stier til toget – feks, fra Møllebo til Fuglevad igennem Slotsparken.


MØD DEN TIDLIGERE TV VÆRT FRA VEJRUDSIGTEN!
Maria Hørby


"Istids landskabet i Ravnholm Skoven"
Søndag d. 18.januar 2015 kl. 14.00
Mødested: Ørholmvej, P. pladsen overfor tidligere Ørholm Kro og ved søen

Lektor Maria Hørby har i anledning af vores 10 års jubilæum sagt ja til at
komme og være tur leder og foredragsholder i Ravnholm.
Maria Hørby er i dag lektor i geologi ved Danmarks Tekniske Universitet, på DTU
Diplom i Ballerup. Tidligere var hun vært på TV avisen med vejret.
Med sin store viden om geologi vil hun give os en masse spændende viden på en guidet tur.
Istiden har sat sine spor og kan stadigvæk ses på terrænet i Ravnholm Skoven.
Kom og hør Maria fortæller os, hvordan det blev dannet.

Turen vil vare max 1,5 time


           Artisten Aase Tribini underholdt i 2010 i Lyngby Kulturhus.

Vi er især aktive i det grønne område nord for København.
vor stand i Lyngby Storcenter     nøgne træer           SGO logo i ler viseaften